Rekorde Damen Mannschaftswertung

4x25m Hindernisstaffel (25m Bahn): Caroline Himmel, Julia Himmel, Frederike Himmel, Astrid Harnack Zeit: 01:08,6  (Baunatal 01)

4x25m Hindernisstaffel (50m Bahn): Malin Thorwesten, Astrid Brunsing, Jule Strotkötter, Laura Bertermann, Vanessa Kruse Zeit: 1:08,65 (DM 11)


4x25m Rettungsstaffel (25m Bahn): Caroline Himmel, Julia Himmel, Frederike Himmel, Astrid HarnackZeit: 01:02,8 (Baunatal 01)

4x25m Rettungsstaffel (50m Bahn): Malin Thorwesten, Astrid Brunsing, Jule Strotkötter, Laura Bertermann, Vanessa Kruse  Zeit: 1:05,00 (DM 11)

 

4x25m Gurtretter (25 Bahn, orangene Gurte): Caroline Himmel, Julia Himmel, Kristine Langer, Frederike Himmel, Astrid Harnack   Zeit: 01:17,5 (Baunatal 01)

4x25m Gurtretter (50m Bahn): Malin Thorwesten, Astrid Brunsing, Jule Strotkötter, Laura Bertermann, Vanessa Kruse   Zeit: 1:20,26 (DM 11)

 

4x25m Rückenlage Beine (25m Bahn): Caroline Himmel, Julia Himmel, Kristine Langer, Frederike Himmel, Astrid Harnack   Zeit: 01:32,0 (Baunatal 01)

4x25m Rückenlage Beine (50m Bahn):  Malin Thorwesten, Astrid Brunsing, Jule Strotkötter, Laura Bertermann, Vanessa Kruse  Zeit:1:35,04 (DM 11)

 


4x50m Hindernisstaffel (25m Bahn): Caroline Himmel, Astrid Harnack, Mona Pawelzik, Helen Kiemann   Zeit: 02:04,58 (BZM 12)

4x50m Hindernisstaffel (50m Bahn): Lena Hütter, Mona Pawelzik, Layla Dennerlein, Helen Kiemann, Julia Himmel Zeit: 2:06,07 (DM 13)


4x50m Rettungsstaffel (25m Bahn): Lena Hütter, Mona Pawelzik, Layla Dennerlein, Sophia  Bauer  Zeit:2:12,79 (LM 15)

4x50m Rettungsstaffel (50m Bahn) : Julia Himmel, Lena Hütter, Mona Pawelzik, Layla Dennerlein, Helen Kiemann Zeit: 2:11,74 (DM 13)

 

4x50m Gurtretter (25m Bahn)Lena Hütter, Mona Pawelzik, Layla Dennerlein, Sophia Bauer Zeit:1:52,27 (LM 15)

4x50m Gurtretter  (50m Bahn): Lena Hütter, Mona Pawelzik, Julia Rosenzweig, Sophia Bauer  Zeit:1:49,32 (Rescue 14)

4x25m Puppenstaffel (25m Bahn)Lena Hütter, Mona Pawelzik, Layla Dennerlein, Sophia Bauer Zeit:1:34,89  (LM 15)

4x25m Puppenstaffel (50m Bahn)Lena Hütter, Mona Pawelzik, Julia Rosenzweig, Sophia Bauer  Zeit:1:34,66 (Rescue 14)

 

Rekorde Herren Mannschaftswertung

4x25m Hindernisstaffel : Marvin Beyer, Frederik Lillmanntöns, Christian Watermann, Fabian Thorwesten  Zeit: 1:06,7


4x25m Rettungsstaffel: Fabian Thorwesten, Justin Daut, Marvin Beyer, Philipp Sauerstein   Zeit: 01:07,6 


4x25m Gurtretter: Fabian Thorwesten, Marvin Beyer, Christian Watermann, Philipp Sauerstein   Zeit:01:15,3 


4x25m Rückenlage Beine: Marvin Beyer, Justin Daut,Philipp Sauerstein, Fabian Thorwesten   Zeit: 01:44,3 


4x50m Hindernisstaffel (25m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann   Zeit: 1:43,82 (LM 14) 

4x50m Hindernisstaffel (50m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann   Zeit: 1:45,09 Rescue 14)

 

4x50m Rettungsstaffel (25m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann  Zeit: 1:52,59 (LM 14)

 4x50m Rettungsstaffel (50m Bahn):  Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Frank Warzecha, Jonas Pallmann, Alexey Resnizcenko  Zeit: 1:52,56 (DM 13)

 


4x50m Gurtretter (25m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann   Zeit: 01:34,84 (LM 14)

 4x50m Gurtretter (50m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann  Zeit: 1:34,76 (Rescue 14)

 


4x25m Puppenstaffel (25m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann   Zeit: 01:12,15 (LM 14)

 4x25m Puppenstaffel (50m Bahn): Fabian Thorwesten, Alexander Bergenthal, Tom Schwegmann, Jonas Pallmann   Zeit: 1:12,02 (Rescue 14)